Oferta

W dzisiejszym świecie sprzedawane produkty są do siebie bardzo podobne. Parametry, wygląd, cena, czasami nawet serwis jest na podobnym poziomie. Więc co decyduje o tym, że klient wybiera właśnie to, a nie inne miejsce zakupu?

W większości przypadków to jak klient czuje się w danym miejscu, forma komunikacji z klientem, w jaki sposób dba się o niego i jego potrzebny, troska o komfort oraz zainteresowanie decyduje o tym, gdzie klient wydaje swoje pieniądze. O sprzedaży i obsłudze klienta wiemy dużo. Sprawdź nas!

Oferta naszej firmy skoncentrowana na tym wszystkim co związane jest z obsługą klienta i sprzedażą.

 • z nami możesz znaleźć dobrą osobę do pracy w Twojej firmie
 • doradzimy jak stworzyć procesy i procedury w Twojej firmie w obszarze sprzedaży
 • przeszkolimy Twoich pracowników, aby dokładnie wiedzieli co robić
 • sprawdzimy jak działa Twój dział obsługi klienta badaniami Tajemniczy Klient
 • a może skorzystasz z naszych managerów do wynajęcia, którzy poprowadzą Twój dział handlowy na czas projektu

Sprzedaż zaczyna się właśnie dzisiaj. Zadzwoń.

DORADZTWO1. Wsparcie managera lub manager do wynajęcia

Firmę tworzą ludzie. Dobrze funkcjonujący manager może wpływać na wielkość generowanego przychodu, lojalność klientów a także zaangażowanie pracowników. Źle dobrany ma ogromny wpływ na poziom motywacji, a dokładniej na jej brak oraz częste zwolnienia cennych członków Twojego zespołu. W przypadku, gdy Twoja organizacja przechodzi zmiany, chcesz awansować jedną z osób na managera lub z powodu dłuższej choroby aktualnej osoby potrzebujesz wsparcia osoby z zewnątrz, zapraszamy do współpracy.

 • Szkolenia z zakresu zarządzania
 • Trening na stanowisku pracy
 • Konsultacje managerskie
 • Czasowe wynajęcie managera z doświadczeniem i kompetencjami do poradzenia sobie w różnych sytuacjach
 • Wdrożenie managera do nowych obowiązków


2. Wsparcie procesu wdrożenia i efektywnej pracy, procesy i procedury w działach handlowych/sprzedaży

Najważniejsze w zakresie pracy jest dbałość o efektywność i celowość wykonywanych zadań. Informacja zwrotna oraz realnie zaplanowane cele mogą znacząco wpłynąć na poziom motywacji w zespole i jego wyniki. Dobrze zaplanowane ścieżki karier z odpowiednim poziomem wynagradzania pracowników mogą bezpośrednio przyczyniać się do budowania zysku firmy oraz niewielkiej rotacji.

 • Wsparcie procesu efektywnego wdrożenia oraz zwiększanie rentowności pracowników
 • Stworzenie procedur obsługi klienta i wytycznych dotyczących sprzedaży
 • Zaplanowanie procesu sprzedażowego dopasowanego do specyfiki firmy i branży
 • Audyt czasu pracy oraz efektywności realizowanych zadań
 • Development center i projektowanie ścieżek karier
 • Oceny okresowe pracowników
 • Projektowanie i wdrażanie systemów motywacyjnych
 • Planowanie polityki szkoleniowej


3. Doradztwo personalne i rekrutacja

Każdy manager wie, jak ważny jest dobry pracownik. Szczególnie pracownik zajmujący się Twoimi klientami. To właśnie pracownicy budują markę i jakość firmy, budują jej sukces. Pracownik dobrze dopasowany do zespołu, który ma odpowiednią wiedzę oraz doświadczenie, a do tego znaleziony odpowiednio szybko, z pewnością przekłada się na szybszą realizację biznesowych celów firmy i jej efektywność.

W obszarze doradztwa personalnego możesz liczyć na:

 • Stworzenie profilu kandydata w oparciu o wywiad z klientem
 • Serwis ogłoszeniowy
 • Preselekcję dokumentów aplikacyjnych
 • Dobór personalny
 • Assessment center, rozmowy rekrutacyjne oraz inne metody efektywnej rekrutacji w procesie rekrutacji i selekcji pracowników


SZKOLENIA Zobacz najczęściej wybierane szkolenia

Krok . Badanie potrzeb


Zakładanym efektem procesu badania i analizy potrzeb szkoleniowych jest precyzyjne sformułowanie celu szkolenia. Cel określany jest w sposób jednoznaczny. Badanie potrzeb szkoleniowych zawsze odbywa się u klienta. Istnieje możliwość skorzystania z szczegółowego audytu analizującego dział obsługi klienta/dział sprzedaży, podczas którego badane są wszystkie działania, które realizowane są z klientem. Efektem jest szczegółowy raport, który zawiera konkretne wskazówki do zmiany lub poprawy oraz wskazanie obszarów korzystnych z punktu widzenia sprzedaży lub obsługi klienta.


Krok 2. Jednoznaczne określenie celu szkolenia.

Cel procesu szkoleniowego powinien być określony realistycznie, jednocześnie motywując do działania. Dodatkowo zostaje on osadzony w specyfice działalności firmy, taktycznie osadzony w czasie i przestrzeni. Zwracamy uwagę, aby był zgodny z systemem wartości i przekonań klienta i jego pracowników.


Krok 3. Szkolenia

Istotnym elementem procesu szkoleniowego jest samo szkolenie. Może się ono odbyć w dowolnym, wcześniej ustalonym przez klienta miejscu oraz czasie. Podczas szkolenia trener pracuje z grupą biorąc pod uwagę proces grupowy oraz indywidualne oczekiwania uczestników względem spotkania. Dodatkowo praca odbywa się w oparciu o doświadczenie uczestników aktywnymi metodami pozwalającymi zwiększyć poziom nabywanej wiedzy oraz umiejętności.

Typowe metody pracy podczas szkoleń to:

 • studium przypadku (case study)
 • dyskusja i dyskusja moderowana
 • scenki
 • praca w grupach i parach
 • gry i zabawy odnoszące się do treści szkolenia
 • gry terenowe
 • i wszystkie inne sposoby, które pomagają w uzyskaniu refleksji nad tematem szkolenia oraz późniejszej zmiany.


Krok 4. Wdrożenie.

Wdrożenie, czyli szereg zadań, których celem jest utrwalenie treści wypracowanych na szkoleniu. Istotnym elementem wdrożenia jest ścisła współpraca pomiędzy trenerem oraz bezpośrednim przełożonym osób, które były uczestnikami szkolenia.

Zadania wdrożeniowe realizowane są w oparciu o bezpośrednią obserwację trenera lub bez jego udziału. Ważne jest, aby ostateczny efekt został zmierzony i porównany z punktem wyjścia. Na tym etapie zawsze odbywa się analiza ankiet poszkoleniowych oraz ostateczna weryfikacja celu.