530 396 893 hello@4change.pl

Szkolenia dla managerów

W projekt angażujemy całe zespoły

01

O dobrym liderze powiedzą: sami to zrobiliśmy

Jeśli jesteś:

 • Liderem
 • Kierownikiem lub Managerem
 • Dyrektorem sprzedaży/handlowym 
 • Właścicielem 
 • Lub niedługo obejmiesz jedno z ww stanowisk 

I chcesz:

 • Podnieść swoje kompetencje z zarządzania
 • Szybciej osiągać cele całego zespołu
 • Wprowadzić zmiany tak, aby pracownicy chcieli się w nią zaangażować
 • Dowiedzieć się więcej o zarządzaniu zmianą
 • Pobudzać motywację do pracy i nie przeszkadzać w pracy zespołu
 • Efektywnie komunikować się z zespołem

To szkolenie jest dla Ciebie!

02

Lider prowadzi ludzi tam, gdzie powinni być

Jeśli jesteś:

 

 • Liderem
 • Kierownikiem lub Managerem
 • Dyrektorem sprzedaży/handlowym
 • Właścicielem
 • Lub niedługo obejmiesz jedno z ww stanowisk

 

I chcesz:

 

 • Podnieść swoje kompetencje zarządzania
 • Skutecznie wyznaczać cele dla zespołu
 • Być asertywnym i ustalac granice
 • Przestać wykonywac prace za innych członków Twojeg zespołu
 • Efektywnie działać w grupie
 • Zwiększyć skuteczność pracy na co dzień
 • Osiągać wynik sprzedażowy co miesiąc

 

To szkolenie jest dla Ciebie!

 

03

Biznes robią Ci, którzy znają i rozumieją ludzi

Jeśli jesteś:

 • Liderem
 • Kierownikiem lub Managerem
 • Dyrektorem sprzedaży/handlowym
 • Właścicielem
 • Lub niedługo obejmiesz jedno z ww stanowisk

I chcesz:

 • Podnieść swoje kompetencje z zarządzania
 • Zbudować solidny team
 • Skutecznie realizować cele sprzedażowe oraz rozwojowe
 • Sprawdzić, czy Twoi pracownicy optymalnie pracują
 • Szybciej osiągać cele założone dla całego zespołu
 • Zmotywować zespół do pracy
 • Pobudzić zaangażowanie i odpowiedzialnośc za realizowane zadania

To szkolenie jest dla Ciebie!

04

Autoprezentacja - Jak Cię widzą tak Ci płacą

Jeśli jesteś:

 • Liderem
 • Kierownikiem lub Managerem
 • Dyrektorem sprzedaży/handlowym
 • Właścicielem
 • Handlowcem lub doradcą klienta
 • Lub osobą, która często występuje przed grupą ludzi

I chcesz:

 • Poprawić swój wizerunek profesjonalnego prezentera/trenera
 • Zwiększyć efektywność swoich wystąpień publicznych
 • Nauczyć się budować dobrą atmosferę podczas pracy w grupie
 • Dowiedzieć sie więcej o tym, jak uczą się dorośli 
 • Prowadzić wystąpienia na forum na wysokim poziomie
 • Poszerzyć wachlarz możliwości w zakresie prowadzenia spotkań oraz zebrań

  To szkolenie jest dla Ciebie!

  05

  Cykliczna rekrutacja w sprzedaży

  Jeśli jesteś:

  • Dyrektorem sprzedaży/handlowym
  • Pracownikiem działu HR
  • Osobą odpowiedzialną za rekrutacje
  • Właścicielem firmy

  I chcesz:

  • Podnieść swoje kompetencje z zakresu rekrutacji i selekcji pracowników
  • Poznać różne sposoby i narzędzia rekrutacyjne
  • Nauczyć się wybierać osoby, które zapraszasz na rekrutacje
  • Weryfikować wiedzę, umiejętności czy doświadczenie kandydatów
  • Dowiedzieć się jak sprawdzać referencje kandydatów
  • Poznać zasady pisania i umieszczania ogłoszeń rekrutacyjnych

   To szkolenie jest dla Ciebie!

   06

   Zarządzanie sprzedażą, czyli jak cyfry pomagają w codziennych decyzjach

   Jeśli jesteś:

   • Liderem
   • Kierownikiem lub Managerem
   • Dyrektorem sprzedaży/handlowym
   • Właścicielem
   • Lub niedługo obejmiesz jedno z ww. stanowisk

   I chcesz:

   • Podnieść swoje kompetencje z zarządzania sprzedażą
   • Dowiedzieć się więcej jak tworzyć strategię sprzedaży
   • Nauczyć się prognozować wyniki sprzedażowe
   • Wiedzieć jak wykorzystać lejek sprzedażowy na każdym z etapów
   • Dowiedzieć się jak wykorzystać raporty i CRM w podejmowaniu decyzji zarządczych
   • Przeanalizować skuteczność dotychczasowych aktywności

    To szkolenie jest dla Ciebie!

    Szkolenia managerskie – cele szkoleń

    Ciągłe zmiany i dynamiczna sytuacja na rynku wymuszają wręcz na Managerach stałe podnoszenie swoich kwalifikacji i dbanie o rozwój całego swojego zespołu. Lider w trakcie szkoleń managerskich może dowiedzieć się o nowych trendach na rynku, zainspirować do działania, rozwinąć kompetencje i nauczyć nowych umiejętności, poszerzyć perspektywę działania i stwarzać sobie okazję do refleksji nad własną pracą, ale także wymienić się opiniami i poglądami z ludźmi o podobnym doświadczeniu zawodowym czy podobnych celach.

    Szkolenia dla Managerów stacjonarne i online

    Szkolenia dla managerów prowadzimy w różnej formie, w zależności od celu, który mamy zrealizować wraz z klientem. Najbardziej popularną formą są Szkolenia dla Managerów stacjonarne, prowadzone na Sali szkoleniowej. Aktualna sytuacja na rynku wymusiła przejście ze Szkoleniami Managerskimi do Internetu i teraz wiele z nich prowadzimy w formule online łącząc się z Managerami bezpośrednio do ich stanowisk pracy w firmach lub domach. Szkolenia dla Managerów zamknięte to projekty prowadzone dla konkretnej grupy Managerów z jednej firmy. Tam dopasowanie do oczekiwań i celów szkoleniowych projektowanych pod realia pracy w konkretnej firmie jest bardzo duże. Szkolenia otwarte to projekty prowadzone dla wszystkich chętnych osób, zgłaszają się na nie zazwyczaj osoby z różnych firm, gdzie organizacja szkolenia zamkniętego jest niemożliwa ze względu na specyfikę pracy czy wielkość firmy. Tutaj jest możliwa duża wymiana wiedzy i doświadczenia osób z różnych branż, co czasami bywa bardzo ożywcze na atmosferę spotkania, jednak jednoczenie nie da się dopasować programu pod jedną z branż i tematyka jest adekwatna, ale jednocześnie uniwersalna dla uczestników spotkania.
    Szkolenie stacjonarne Szkolenie Online
    Cel Określony przed szkoleniem Określony przed szkoleniem
    Czas* 1 x 8 godzin 2 x 4 godziny
    Wielkość grupy** Maksymalnie 18 osób Maksymalnie 10 osób
    Prowadzący Trener merytoryczny Trener merytoryczny, Trener sprzętowy
    Metody pracy Dyskusja moderowana Dyskusja moderowana
    Dyskusja w grupach Dyskusja w Breakroom
    Case study Case study
    Gry szkoleniowe Gry szkoleniowe online
    Karty rozwojowe Karty rozwojowe online
    Urywki filmów i książek Urywki filmów i książek
    Narzędzia Flipchart i mazaki Whiteboard online
    Techniki desing thinking z użyciem karteczek typu post-it Techniki desing thinking z użyciem karteczek typu post-it, Templatki i struktury
    Rzutnik, Klocki, karty i inne pomoce Różnego rodzaju aplikacje m.in. Do quizy, głosowanie itp.

    *rekomendowany przez nas czas pracy szkoleniowej
    **rekomendowana przez nas wielkość grupy szkoleniowej

    Tabela: materiał własny

    Nauka na stanowisku pracy

    Warto podkreślić, że najwięcej Manager zespołu uczy się w pracy, bezpośrednio realizowanych zadaniach ze swoim zespołem. Taka absorpcja wiedzy i umiejętności jest największa, podobnie jak zaangażowanie i automotywacja. Aby Kierownik mógł rozwijać się na swoim stanowisku ważne jest określanie jasnych i konkretnych celów biznesowych i pozwolenie mu na autonomię działania. Świadome stworzenie mu przez firmę okazji do tego, aby samodzielnie ze swoim zespołem kreował swoją rzeczywistość i wybierał drogę realizacji swoich celów, oczywiście przy zachowaniu wszelkich standardów obowiązujących w danej firmie. Przy tak skonstruowanym stanowisku ważnym elementem długofalowego kształcenia Managera jest dostarczanie mu nowej wiedzy, której sam nie jest w stanie lub nie ma czasu pozyskać. Aby wesprzeć tą formułę pracy związanej ze stanowiskiem pracy formą Szkoleń dla managerów jest trening na stanowisku pracy, coaching lub mentoring.

    Trening na stanowisku pracy to nic innego jak sesja Superewizji, bieżącego feedbacku, gdzie doświadczony Konsultant z dużą wiedzę managerską, obserwując pracę managerską ma za zadanie dostarczyć inspiracji do działania oraz dać feedback w zakresie umiejętności managerskich. Jest to niezwykle skuteczna metoda ze względu na swoją konkretność i rozmowę w oparciu o zaobserwowane zachowania i wypowiedzi. Świetne i niezwykle cenne doświadczenie dla każdego kierującego swoim zespołem.

    Coaching świetnie sprawdza się w obszarach, w których Manager ma już doświadczenie, wie lub obserwował różne modele zachowań czy rozwiązań. Często mówimy, ze „rozwiązanie już jest w nim”, a potrzebuje na podstawie wspierającej interakcji z drugim człowiekiem podjąć decyzję, którą drogę wybrać i znaleźć w sobie energię, aby zacząć, a często także wytrwać w podążaniu tą drogą. Przy każdym rodzaju coachingu cel oraz metody określa Cochee, czyli osoba poddawana procesowi coachingu. Zadaniem Coacha jest inspiracja lub stworzenie okazji do wygenerowania rozwiązania, czasami także Coach może wcielić się w rolę „lustra”, gdzie Cochee będzie mógł „przejrzeć się” i zobaczyć swoje postępowanie z innej, zewnętrznej perspektywy.

    Mentoring to proces rozwojowy, w którym nowa wiedza lub umiejętności dostarczane są przez osobę z zewnątrz, Szkolenie Managerskie tego rodzaju często dotyczy sytuacji, kiedy Manager potrzebuje wsparcia w sytuacji, w której jest po raz pierwszy lub sam nie ma pomysłu, doświadczenia jak rozwiązać dany problem w sposób inny niż do tej pory (dotychczasowe są nieskuteczne). Rolą Mentora jest pomóc Mentorowanemu znaleźć rozwiązanie, jednak czasami popierając to odwołaniem się do swojego doświadczenia, przykładów z rynku, wiedzy czy umiejętności uznanych autorytetów w danej dziedzinie.

    Połączenie jasno określonych wytycznych w pracy i obszaru autonomii działania z różnymi rodzajami Szkoleń dla Managerów uzupełniającymi ich warsztat pracy jest niezwykle skuteczną metodą, gdyż odpowiedzialność za rozwój i ciągłą naukę, która w dzisiejszych czasach jest koniecznością, równo dzieli pomiędzy Managera, Zarząd i zewnętrznych specjalistów, którzy wspierając firmę w realizacji ich celów biznesowych dzielą się swoim doświadczeniem.

    Coaching Mentoring
    Cel Określony przez Cochee Określany wspólnie przez Mentora i/lub Osobę Mentorowaną
    Czas* 4 x 2 godziny 3 x 2-3 godzin
    Wielkość grupy** 1 osoba Maksymalnie 3 osoby
    Forma prowadzenia Stacjonarnie lub online Stacjonarnie lub online
    Metody pracy Dyskusja moderowana Dyskusja moderowana
    Metofory, opowieści Case study
    Gry rozwojowe Gry szkoleniowe online
    Karty rozwojowe Karty rozwojowe, wartości online
    Filmy i książki Urywki filmów i książek
    Narzędzia Flipchart i mazaki, whiteboard online Flipchart i mazaki, whiteboard online
    Techniki desing thinking z użyciem karteczek typu pros it, Templatki i struktury Techniki desing thinking z użyciem karteczek typu pros it, Templatki i struktury
    Klocki, karty, rzutnik itp. Klocki, karty, rzutnik itp.
    Różnego rodzaju aplikacje m.in. Do quizy, głosowania itp. Różnego rodzaju aplikacje m.in. Do quizy, głosowania itp.

    *rekomendowany przez nas czas pracy szkoleniowej
    **rekomendowana przez nas wielkość grupy szkoleniowej

    Tabela: materiał własny

    Już dziś sprawdź Akademię zarządzania – serię Szkoleń dla Managerów bez względu na ich doświadczenie zawodowe. Nieważne czy dopiero zaczynach lub przygotowujesz się do swojej roli, czy wyrosłeś z zespołu, czy przychodzisz do firmy z zewnątrz i masz wiele lat doświadczenia zadbaj o swój rozwój zawodowy i zarobki z 4change akademia biznesu.

    Nie znalazłeś szkolenia dla siebie? 

    Napisz do nas czego szukasz. Postaramy się pomóc.

    Wielkość grupy

    Podając numer telefonu wyrażam zgodę na otrzymywanie telefonicznych połączeń przychodzących inicjowanych przez 4change akademia biznesu w celach handlowych i marketingowych (art. 172 ust. 1. ustawy prawo telekomunikacyjne)

    Podając adres e-mail wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych z 4change akademia biznesu za pomocą środków komunikacji elektronicznej (art. 10 ust. 2 ustawy o świadczeniu usług elektronicznych).

    akademia zarządzania

    Projekty rozwojowe dedykowane dla Managerów, Zarządów oraz Właścicieli firm realizowane w formule szkoleń stacjonarnych oraz szkoleń online

    akademia sprzedaży

    Projekty rozwojowe dedykowane dla Sił sprzedaży oraz wsparcia sprzedaży realizowane w formule szkoleń stacjonarnych oraz szkoleń online

    akademia budowania relacji

    Projekty rozwojowe dedykowane dla osób zajmujących się Obsługą klientów oraz Sił sprzedaży w formule szkoleń stacjonarnych oraz online

    mentoring właścicielski

    Projekty rozwojowe dedykowane dla właścicieli małych oraz średnich firm prowadzone w formule mentoring online oraz stacjonarnie

    audyt działu handlowego lub sprzedaży

    Projekty audytowy prowadzony dla średnich i dużych organizacji prowadzony w formule bezpośredniego kontaktu

    konsulting w obszarze sprzedaży i zarządzania sprzedażą

    Indywidualne projekty realizowane w formule spotkań online lub stacjonarnych w zależności do celu i potrzeb