coronavirus

Jesteśmy z Wami zdalnie! I osobiście, tam gdzie pozwala na to sytuacja:
Praca zdalna z wykorzystaniem pomocy multimedialnych zastąpiła częściowo bezpośrednią interakcję z klientami, jednak działamy z tą samą skutecznością i efektywnością pracy. Życzymy zdrowia i pozytywnego myślenia w tym zaskakującym czasie. Jeżeli masz pytania, to zapraszamy do kontaktu za pomocą - formularza kontaktowego

530 396 893 hello@4change.pl

Audyt

CEL AUDYTU

Celem Audytu jest weryfikacja ogółu działań działu handlowego (lub sprzedaży) wraz z rekomendacjami do jego funkcjonowania

Kompleksowa analiza składająca się z trzech obszarów

01

STRUKTURA I ZAKRES ZADAŃ

Analiza struktury i zakresu zdań wraz z systemem wynagrodzeń pozwala określić w jaki sposób aktualnie funkcjonujące ramy działania wspierają realizację celów biznesowych

02

PROCESY SPRZEDAŻY I OBSŁUGI KLIENTA

Analiza procesu sprzedaży i obsługi klienta wraz z systemem raportowania pozwala określić jak precyzyjnie zdefiniowany jest proces, czy pomaga realizować comiesięczne zdania oraz czy aktualnie funkcjonujący system raportowania pomaga handlowcom w realizacji ich zadań i bieżącej analizie swojej pracy.
03

WERYFIKACJA EFEKTYWNOŚCI PRACY OSÓB PRACUJĄCYCH W DZIALE HANDLOWYM (LUB SPRZEDAŻY)

Dzięki bezpośredniej obserwacji doświadczonego Konsultanta jest możliwość szczegółowej analizy efektywności oraz skuteczności pracy poszczególnych osób. Odniesienia ich do przypisanego na danym stanowisku zakresu zdań i porównaniu jej z modelowym poziomem efektywności, skuteczności czy aktywnościom