530 396 893 hello@4change.pl

Audyt zewnętrzny działu handlowego oraz sprzedaży

CELE AUDYTU
Celem audytu jest weryfikacja ogółu działań działu handlowego (lub sprzedaży) wraz z rekomendacjami do jego funkcjonowania. Za jego pomocą identyfikuje się błędy, wykrywa zbędne koszty, a także sprawdza zgodność z przepisami, normami oraz wymaganiami prawnymi. Wyróżnia się audyt wewnętrzny i zewnętrzny. Pierwszy z nich często utożsamiany jest z kontrolą (również finansową) firmy – a to dlatego, że jego celem jest ocena całego systemu kontroli. Natomiast audyt zewnętrzny przedsiębiorstwa, w tym działu handlowego, ma za zadanie poprawić wyniki sprzedaży i wskazać procesy zachodzące w firmie, które nie działają tak, jak powinny (pokazuje, co trzeba usprawnić).

Audyt finansowy firmy – co oznacza?

Audyt finansowy firmy to proces badania sprawozdania finansowego przez biegłego rewidenta. Jego celem jest poznanie niezależnej opinii na temat wyników finansowych osiągniętych przez daną jednostkę, a także sprawdzenie prawidłowości sporządzonych przez nią sprawozdań. Potrzebujesz więcej informacji? Zapraszamy do kontaktu!

Kompleksowa analiza składa się z trzech obszarów

01

STRUKTURA I ZAKRES ZADAŃ

Analiza struktury i zakresu zadań wraz z systemem wynagrodzeń pozwala określić, w jaki sposób aktualnie funkcjonujące ramy działania wspierają realizację celów biznesowych.

zakres zadań
Businesswoman using tablet
02

PROCESY SPRZEDAŻY I OBSŁUGI KLIENTA

Analiza procesu sprzedaży i obsługi klienta wraz z systemem raportowania pozwala określić, jak precyzyjnie zdefiniowany jest proces – czy pomaga realizować comiesięczne zdania, a także czy aktualnie funkcjonujący system raportowania pomaga handlowcom w realizacji ich zadań oraz w bieżącej analizie swojej pracy.

03

WERYFIKACJA EFEKTYWNOŚCI PRACY OSÓB PRACUJĄCYCH W DZIALE HANDLOWYM (LUB SPRZEDAŻY)

Dzięki bezpośredniej obserwacji doświadczonego konsultanta możliwa jest szczegółowa analiza efektywności oraz skuteczności pracy poszczególnych osób. Możliwe jest też odniesienie tej analizy do przypisanego na danym stanowisku zakresu zadań, a także porównanie jej z modelowym poziomem efektywności, skuteczności lub z aktywnościami.

audyt działu handlowego
Call Now ButtonKliknij i zadzwoń