530 396 893 hello@4change.pl

Audyt

CEL AUDYTU

Celem Audytu jest weryfikacja ogółu działań działu handlowego (lub sprzedaży) wraz z rekomendacjami do jego funkcjonowania 

Kompleksowa analiza składająca się z trzech obszarów

Struktura i zakres zadań

Analiza struktury i zakresu zdań wraz z systemem wynagrodzeń pozwala określić w jaki sposób aktualnie funkcjonujące ramy działania wspierają realizację celów biznesowych

Procesy sprzedaży i obsługi klienta

Analiza procesu sprzedaży i obsługi klienta wraz z systemem raportowania pozwala określić jak precyzyjnie zdefiniowany jest proces, czy pomaga realizować comiesięczne zdania oraz czy aktualnie funkcjonujący system raportowania pomaga handlowcom w realizacji ich zadań i bieżącej analizie swojej pracy.

Weryfikacja efektywności pracy osób pracujących w dziale handlowym (lub sprzedaży)

Dzięki bezpośredniej obserwacji doświadczonego Konsultanta jest możliwość szczegółowej analizy efektywności oraz skuteczności pracy poszczególnych osób. Odniesienia ich do przypisanego na danym stanowisku zakresu zdań i porównaniu jej z modelowym poziomem efektywności, skuteczności czy aktywnościom