Motywacja i chęć do rozwoju zawodowego

Idea

Kiedy uczy się osoba dorosła?
Mówiąc najprościej – kiedy chce.

Tak właśnie – kiedy chce i ma do tego stworzone warunki.
Mówiąc o rozwoju w pracy podczas rozmów rekrutacyjnych wypowiadane deklaracje są jak piękne, głęboko wskazujące chęć rozwoju i…. bardzo mało pokrywające się z rzeczywistością. Szara codzienność często przesłania postanowienia związane z regularnym czytaniem o nowinkach w branży, systematycznym rozwijaniem nowych umiejętności czy poszerzaniem wiedzy poprzez dostępne na rynku szkolenia. Pracownicy zazwyczaj robię to na wyraźne polecenie szefa lub w obawie o jego niezadowolenie. W przypadku, gdy dzieje się to samoczynnie, a Twój pracownik wykazuje inicjatywę w tym zakresie – dbaj o niego, pogłębiaj te zachowania i próbuj rozszerzyć na pozostałe osoby w zespole.

A co z pozostałymi?

Jako pracodawca najrozsądniej będzie stwarzać okazję do rozwoju i nauki. Poza takim oczywistymi metodami jak szkolenia czy warsztaty organizowane przez profesjonalistów. Wspieraj grupę osób, z którymi pracujesz poprzez regularne organizowanie spotkań. Pozwól na swobodną wymianę informacji i nowinek, a także na zadawanie pytań, nawet tych, które z pozoru uważasz za nieistotne. Organizuj 10 – 15 min kawy edukacyjne, gdzie przy kawie/herbacie można szybko opowiedzieć i przekazać przygotowane wcześniej informacje. Planuj działania rozwojowe z wyprzedzeniem! Wspieraj postawę nastawioną na rozwój poprzez pochwały na forum oraz pokazywanie indywidualnych korzyści z samorozwoju, wyższych zarobków, zadowolonych, stałych klientem czy lepszej pozycji w branży. Pamiętaj jednak o tym, że na takich spotkaniach przejść od razu do rzeczy, unikaj zbyt długich przemów Szefowej i nie pozwól, aby zostały zdominowanie przez tematy inne niż zaplanowane.

Mówi się, że tego co się nauczysz nikt Ci już nie zabierze. Bądź konsekwentna i sama stawiaj się za przykład, pokaż czego się nauczyłaś, np. korzystając w webinariów:)

Powodzenia w nauczeniu się każdego dnia czegoś nowego i świadomego wychodzenia poza swoją strefę komfortu!


razy skomentowano