coronavirus

Jesteśmy z Wami zdalnie! I osobiście, tam gdzie pozwala na to sytuacja:
Praca zdalna z wykorzystaniem pomocy multimedialnych zastąpiła częściowo bezpośrednią interakcję z klientami, jednak działamy z tą samą skutecznością i efektywnością pracy. Życzymy zdrowia i pozytywnego myślenia w tym zaskakującym czasie. Jeżeli masz pytania, to zapraszamy do kontaktu za pomocą - formularza kontaktowego

530 396 893 hello@4change.pl

4change

Biznes robią Ci, którzy znają i rozumieją ludzi

CELE SZKOLENIA:

 • Przeanalizowanie wielu różnych sytuacji w kontekście zarządzania ludźmi i  wypracowanie swoich skutecznych narzędzi managerskich
 • Uzyskanie więcej informacji na temat dlaczego pracownicy nie robią tego, co powinni
 • Przeanalizowanie skutecznych metod delegacji obowiązków oraz komunikacji oczekiwań
 • Określenie kluczowych zasad i wartości w biznesie przez pryzmat własnego potencjału managerskiego
 • Poszerzenie kompetencji wywierania wpływu na swoich pracowników oraz docelowo zwiększenie skuteczności wszystkich planowanych działań
 • Wskazanie skutecznych narzędzi budowania autorytetu Szefa w zespole

KORZYŚCI DLA CIEBIE:

 • Zdiagnozujesz własny potencjał managerski
 • Przeanalizujesz własne zasady i wartości w kontekście zarządzania ludźmi i zdobędziesz umiejętności przekazania ich innym
 • Wypracujesz konkretne zasady pracy w zespole oraz metody ich egzekwowania
 • Przećwiczysz skuteczne rozmowy 1 na 1
 • Nabędziesz konieczną wiedzę związaną z zarządzaniem przez cele i zadania
 • Przeanalizujesz różne perspektywy i sprawdzisz jak subiektywnie rozumiemy sytuacje
 • Utrwalisz umiejętności stosowania różnych motywatorów płacowych i pozapłacowych oraz przeanalizujesz ich opłacalność w kontekście poszczególnych pracowników
 • Dowiesz się więcej jak buduja autorytety najlepsi