FSK Development

Opis projektu

logo FSK Development

Tytuł szkolenia: Szkolenia z zakresu technik sprzedaży i obsługi klienta

Cel szkolenia
Celem szkolenia jest zwiększenie ilości dostępnych do poprawy efektywności sprzedaży oraz ugruntowanie profesjonalnego wizerunku na wymagającym rynku nieruchomości. Podczas szkolenia uczestnicy mieli okazję przyjrzeć się szerzej zachowaniom nastawionym na poprawę efektywności. Istotnym elementem szkolenia były zagadnienia związane z mową werbalną oraz niewerbalną budującą wizerunek oraz utrwaleniem skutecznych zachowań w pracy.

Adresaci szkolenia
Szkolenie adresowane było do osób pracujących jako pośrednicy nieruchomości w firmie FSK Development.

Metodyka
Szkolenie prowadzone jest aktywnymi metodami angażującymi wszystkich uczestników. Składało się głównie z ćwiczeń i zadań angażujących uczestników, dyskusji moderowanej, pracy w grupach i w parach.


razy skomentowano