HYDROCHEM DGE

Opis projektu

Kategoria
sprzedaż, szkolenie
logo Hydrochem DGE

Tytuł szkolenia: Inżynier w procesie sprzedaży

Cel szkolenia
Celem szkolenia było zwiększenie skuteczności stosowanych technik sprzedaży podczas rozmów z klientami. Podczas szkolenia realizowane były zagadnienia zarówno z obszaru mowy werbalnej, jak i niewerbalnej zwiększające prawdopodobieństwo zawarcia transakcji oraz także, co nie mniej istotne, doprecyzowanie jej wszystkich aspektów. Bardzo ważnym elementem prowadzenia rozmów z klientami HYDROCHEM DGE jest kontraktowanie wszelkich działań celem uniknięcia niezadowolenia czy reklamacji klienta.

Efekt po szkoleniu
Efektem po szkoleniu był wzrost satysfakcji z pracy osób zajmujących się bezpośrednim kontaktem z klientem w HYDROCHEM DGE oraz zmniejszenie poziomu stresu z tego wynikającego. Dodatkowo zostały wypracowane tzw. dobre praktyki rozmowy sprzedażowej.

Adresaci szkolenia
Szkolenie adresowane było do osób pracujących w obsłudze klienta w firmie HYDROCHEM DGE.

Metodyka
szkolenie prowadzone jest aktywnymi metodami angażującymi wszystkich uczestników. Składało się głównie z dyskusji moderowanej, case study realizowanego z grupach i indywidualnie, odgrywania ról i symulacji poparte wykładem interaktywnym.


razy skomentowano