Idea Bank

Opis projektu

logo Idea Bank

W stałej współpracy zrealizowano cykl szkoleń dla Pracowników Idea Bank.

 

1. Tytuł szkolenia: Zarządzanie zespołem, czyli efektywne relacje z ludźmi

Cel szkolenia
Celem szkolenia była poprawa skuteczności zarządzania działem sprzedaży. Szkolenie dotykało podstawowych obszarów związanych z zarządzeniem ludźmi ze szczególnym uwzględnieniem obszarów związanych z organizacją skutecznej sprzedaży, technik sprzedaży oraz metod nauki efektywnej sprzedaży.

Efekt po szkoleniu
Efektem po szkoleniu była poprawa wzajemnych relacji w zespole, doskonalenie pracy własnej zespołów celem podniesienia efektywności. Dodatkowo wpłynęło ono bardzo pozytywnie w obszarze zarządzania przez zadania, a tym samym podniosło skuteczność Bankierów i Asystentów.

Adresaci szkolenia
Szkolenie adresowane było do managerów oddziałów Idea Bank.

Metodyka
Samo szkolenie prowadzone było aktywnymi metodami angażującymi wszystkich uczestników. Składało się głównie z case study, odgrywania ról i symulacji poparte wykładem interaktywnym oraz przykładami urywków filmów wraz z omówieniem. Często wykorzystywanym elementem była praca w grupach, która jest jednym z preferowanych metod pracy w Idea Banku.

 

2. Tytuł projektu szkoleniowego-doradczego: Skuteczność przede wszystkim

Cel szkolenia
Celem szkolenia była realizacja cyklu szkoleń dla osób odpowiedzialnych za analizę wniosków kredytowych od poziomu Koordynatorów odpowiedzialnych za kontakt z działem sprzedaży, po każdy departament związany z decyzją kredytową, czyli finansowy, prawny oraz techniczny.

Efekt po szkoleniu
Efektem po szkoleniu był wzrost merytoryczny każdego zespołu, co przełożyło się na skrócenie czasu analizy wniosku i jego większą poprawności. Dodatkowo po serii szkoleń związanych z zarządzeniem zespołem i team building poprawa wzajemnych relacji w zespole, doskonalenie pracy własnej zespołów celem podniesienia efektywności.

Adresaci szkolenia
Szkolenie adresowane było do pracowników Departamentu Kredytowego Idea Bank.

Metodyka
Szkolenie prowadzone było przez szereg praktyków bankowości w różnych dziedzinach, głównie realizowane za pomocą wykładu interaktywnego oraz case study. Szkolenie managerskie realizowane było metodami aktywnymi.

 

3. Projekt rekrutacyjny

Celem projektu było wsparcie działań podczas rebrandingu Banku. Proces rekrutacji odbywał się w obszarze kilkuset stanowisk i był realizowany poprzez kilkadziesiąt osób.


razy skomentowano