iNET

Opis projektu

logo iNet

Tytuł szkolenia: Biznes robią Ci, którzy znają i rozumieją ludzi

Cykl szkoleń sprzedażowych oraz z zarządzania ludźmi.

Cel szkolenia
Celem szkolenia jest zwiększenie skuteczności stosowanych technik sprzedaży podczas rozmów z klientami. Podczas szkolenia realizowane były zagadnienia zarówno z obszaru mowy werbalnej, jak i niewerbalnej zwiększające prawdopodobieństwo zawarcia transakcji oraz także, co nie mniej istotne, doprecyzowanie jej wszystkich aspektów wraz z elementami skutecznych działań z zakresu zarządzania sobą w czasie. Bardzo ważnym elementem prowadzenia rozmów z klientami D2D jest odpowiednie nastawienie oraz ilość podjętych prób sprzedażowych, co przekłada się na systematykę realizowanych planów sprzedażowych.

Celem szkolenia związanego z zarządzaniem ludźmi jest zwiększenie efektywności działań osób pracujących w aktywnej sprzedaży, jak i BOK. Umiejętne poukładanie zakresów obowiązków, tak aby poprawiać efektywność i wyniki zarówno z nowymi klientami, jak i działaniami na posiadanych już klientów.

Adresaci szkolenia
Szkolenie adresowane było do właścicieli lokalnych firm, jak i ich pracowników funkcjonujących na terenie całej Polski.

Metodyka
Szkolenia prowadzone są aktywnymi metodami angażującymi wszystkich uczestników. Składało się głównie z dyskusji moderowanej, case study realizowanego w grupach i indywidualnie, odgrywania ról i symulacji poparte wykładem interaktywnym.


razy skomentowano