Mobilny Pacjent

Opis projektu

Kategoria
sprzedaż, szkolenie
logo Mobilny Pacjent

Tytuł szkolenia: Przedstawiciel Handlowy w procesie sprzedaży B2B

Cel szkolenia
Celem szkolenia było zwiększenie skuteczności stosowanych technik sprzedaży podczas rozmów z klientami. Podczas szkolenia realizowane były zagadnienia zarówno z obszaru mowy werbalnej, jak i niewerbalnej zwiększające prawdopodobieństwo zawarcia transakcji oraz także, co również bardzo ważne podczas pracy na stanowisku Przedstawiciela Handlowego standardy pracy oraz elementy organizacji czasu pracy podczas pracy w terenie.

Efekt po szkoleniu
Efektem po szkoleniu był wzrost skuteczności realizowanych wizyt zarówno pod kątem przełożenia na poziom finalizacji pojedynczego spotkania, jak również wzrost ilości dziennych wizyt, które przełożyło się na poziom realizowanego planu sprzedaży.

Adresaci szkolenia
Szkolenie adresowane było do osób pracujących w dziale sprzedaży Internetowego Centrum Pacjenta Sp. z o.o.

Metodyka
Samo szkolenie prowadzone jest aktywnymi metodami angażującymi wszystkich uczestników. Składało się głównie z dyskusji moderowanej, case study realizowanego z grupach i indywidualnie, odgrywania ról i symulacji poparte wykładem interaktywnym oraz przykładami urywków filmów wraz z omówieniem. Dodatkowo nowe umiejętności zostały poparte „on the Job training”, czyli pracą z PH na stanowisku pracy.


razy skomentowano