NRG Trading

Opis projektu

Kategoria
sprzedaż, szkolenie
logo nrg trading

Tytuł szkolenia: Train the Trainer

Cel szkolenia
Celem szkolenia było poszerzenie umiejętności osób pracujących jako Trenerzy Wewnętrzni w zakresie technik nauki dorosłych, budowy procesów szkoleniowych oraz skutecznej pracy na stanowisku pracy z Przedstawicielem Handlowym.

Efekt po szkoleniu
Efektem po szkoleniu był wzrost skuteczności realizowanych wizyt wspólnych zarówno pod kątem finalizacji jak i szybkości realizacji transakcji. Dodatkowo zminimalizował się poziom stresu i natywnych emocji związanych z brakiem rezultatów w pojedynczych przypadkach. Przełożenie na proces nauki zmniejszyło poziom frustracji z wykonywanej pracy i zwiększyło satysfakcję co do pozostałych aspektów pracy.

Adresaci szkolenia
Szkolenie adresowane było do osób pracujących w dziale wsparcia sprzedaży zajmujących się szkoleniem pracowników działu sprzedaży.

Metodyka
Samo szkolenie prowadzone było aktywnymi metodami angażującymi wszystkich uczestników. Składało się głównie z pracy trenerskiej związanej z przygotowaniem szkolenia oraz materiałów szkoleniowych, case study realizowanego na bazie aktualnych szkoleń, odgrywania ról i symulacji poparte wykładem interaktywnym oraz przykładami wraz z omówieniem. Dodatkowo nowe umiejętności zostały poparte „on the Job training”, czyli pracą z trenerem na stanowisku pracy podczas realizacji szkoleń wewnętrznych.

 

Tytuł szkolenia: Rekrutacja i selekcja pracowników

Cel szkolenia
Celem szkolenia było wykształcenie skutecznych technik rekrutacyjnych oraz umiejętne wdrożenie ich w istniejący proces rekrutacji.

Efekt po szkoleniu
Efektem po szkoleniu był wzrost skuteczności procesu rekrutacyjnego zarówno w rozumieniu trafności doboru kandydata, jak i szybkości zamknięcia samego procesu rekrutacji.

Adresaci szkolenia
Szkolenie adresowane było do osób pracujących w dziale rekrutacji.

Metodyka
Samo szkolenie prowadzone było aktywnymi metodami angażującymi wszystkich uczestników. Składało się dyskusji moderowanej, case study realizowanego na bazie aktualnych procesów rekrutacyjnych, odgrywania ról i symulacji poparte wykładem interaktywnym. Dodatkowo nowe umiejętności zostały poparte „on the Job training”, czyli pracą z trenerem.


razy skomentowano