Partner XXI

Opis projektu

logo Partner XXI

1. Tytuł szkolenia: Sprzedaż to więcej niż cena

Cel szkolenia
Celem cyklu szkoleniowego była poprawa umiejętność sprzedażowych osób na stanowiskach Przedstawiciel Handlowy oraz Specjalista ds. Sprzedaży w Biurze Obsługi Klienta. Podczas kilku dni szkoleniowych szerzej omawiane były obszary dotyczące poszerzania oferty dla klienta finalnego o produkty komplementarne oraz umiejętność sprzedawania na odpowiedniej marży dla klienta.

Efekt po szkoleniu
Efektem po szkoleniu była poprawa jakości obsługi klientów w rozumieniu poszerzenia ich asortymentu oraz zwiększenie sprzedaży poprzez inny dobór argumentów sprzedażowych poza ceną. Przedstawiciele Handlowi zwiększyli również swój poziom motywacji do pracy poprzez poprawę jej jakości.

Adresaci szkolenia
Szkolenie adresowane dla wszystkich pracowników Partner XXI odpowiedzialnych za sprzedaż i obsługę klienta.

Metodyka
Samo szkolenie prowadzone jest aktywnymi metodami angażującymi wszystkich uczestników. Składało się głównie z pracy w grupach w obszarze case study i burzy mózgów, odgrywania ról i symulacji, dodatkowo połączone z elementami wykładu interaktywnego praktyków sprzedaży. Cały cykl szkoleniowy został zamknięty pracą w obszarze „on the Job training” u klienta finalnego.

 

2. Tytuł szkolenia: Elastyczne zarządzanie ludźmi

Cel szkolenia
Celem cyklu szkoleniowego była poprawa umiejętności związanych z zarządzeniem ludzi, ze szczególnym uwzględnieniem zarządzania sprzedażą. Podczas szkoleń realizowane były zadania związane z zarządzeniem rozproszonym zespołem sprzedaży, zarządzenie w zmiennym środowisku czy obszary związane z efektywnością pracy.

Efekt po szkoleniu
Efektem po szkoleniu była poprawa skuteczności i realizacja szybciej założonych rezultatów. Dodatkowym elementem pracy indywidualnej z osobami zarządzającymi były korekty dot. procedur obsługi klienta czy podejmowanych przez Przedstawicieli Handlowych aktywności.

Adresaci szkolenia
Szkolenie adresowane było do osób zarządzających oddziałem Partner XXI w Zabrzu.

Metodyka
Samo szkolenie prowadzone było aktywnymi metodami angażującymi wszystkich uczestników. Składało się głównie z pracy w grupach w obszarze case study i burzy mózgów, odgrywania ról i symulacji, dodatkowo połączone z elementami wykładu interaktywnego praktyków sprzedaży. Cały cykl szkoleniowy został zamknięty pracą w obszarze „on the Job training” w realiach codziennej pracy osób zarządzających oddziałem.


razy skomentowano