Pikonet

Opis projektu

logo Pikonet

Projekt rekrutacyjno-doradczy

Cel projektu rekrutacyjno-doradczego

Celem projektu rekrutacyjnego było znalezienie pierwszego handlowca w firmie Pikonet. Obszarem uzupełniającym był projekt doradczy w zakresie stworzenia stanowiska pracy w zakresie procedur i narzędzi, systemu motywacyjnego oraz wskazanie dobrych praktyk w zakresie zarządzania sprzedażą.


razy skomentowano