Rampa Imielin

Opis projektu

logo Rampa Imielin

Tytuł szkolenia: Szkolenie zwiększające efektywność w obszarze zarządzania ludźmi w markecie budowlanym i dużej hurtowni materiałów budowlanych

Cel szkolenia
Celem szkolenia jest poprawa efektywności zarządzania oraz zbudowanie wizerunku rzetelnego i sprawiedliwego szefa. Podczas szkolenia realizowane były ćwiczenia i zadania związane zarówno z pracą indywidualną, jak i w grupie. Ćwiczenia dotyczyły codziennych zadań i celów stawianych przed szefami poszczególnych działów. Szkolenie było zaplanowane tak, aby zwiększać i poprawiać wskaźniki związane z pracą poszczególnych działów.

Adresaci szkolenia
Szkolenie było adresowane do osób zarządzających marketem, działem handlowym i magazynem w Imielinie w firmie Rampa Imielin.

Metodyka
Samo szkolenie prowadzone było aktywnymi metodami angażującymi wszystkich uczestników. Składało się głównie z dyskusji moderowanej, case study realizowanego w grupach i indywidualnie, odgrywania ról i symulacji poparte wykładem interaktywnym oraz przykładami urywków filmów wraz z omówieniem.


razy skomentowano