Royal House

Opis projektu

logo Royal House

Tytuł szkolenia: Zarządzanie zespołem, czyli elastyczność przede wszystkim

Cel szkolenia
Celem szkolenia była poprawa skuteczności zarządzania działem handlowym. Szkolenie dotykało podstawowych obszarów związanych z motywacją płacową oraz pozapłacową z elementami przywództwa oraz narzędzi pomocnych w budowaniu wizerunku charyzmatycznego lidera.

Efekt po szkoleniu
Efektem po szkoleniu była poprawa wzajemnych relacji w zespole, poprzez nakreślenie konkretnych ram działania oraz ich konsekwentne wdrożenie.

Adresaci szkolenia
Szkolenie adresowane było dla właściciela Royal House.

Metodyka
Samo szkolenie prowadzone jest aktywnymi metodami angażującymi wszystkich uczestników. Składało się głównie z case study, odgrywania ról i symulacji poparte wykładem interaktywnym oraz przykładami urywków filmów wraz z omówieniem. Dodatkowo nowe umiejętności zostały poparte „on the Job training”, czyli pracą z Managerem na stanowisku pracy.


razy skomentowano