Tax Care

Opis projektu

logo Tax Care

W stałej współpracy zrealizowano cykl szkoleń dla Pracowników Tax Care Departamentu Sprzedaży oraz Księgowości.

 

1. Tytuł szkolenia: Zarządzanie zespołem w sprzedaży

Cel szkolenia
Celem szkolenia była poprawa skuteczności zarządzania działem sprzedaży. Szkolenie dotykało podstawowych obszarów związanych z zarządzeniem ludźmi ze szczególnym uwzględnieniem obszarów związanych z organizacją skuteczną sprzedaży, technik sprzedaży oraz metod nauki efektywnej sprzedaży oraz organizacji siebie w czasie.

Efekt po szkoleniu
Efektem po szkoleniu była poprawa wzajemnych relacji w zespole, doskonalenie pracy własnej zespołów celem podniesienia efektywności. Dodatkowo wpłynęło ono bardzo pozytywnie w obszarze zarządzaniu przez zadania, a tym samym podniosło skuteczność Doradców Firmy.

Adresaci szkolenia
Szkolenie adresowane było do managerów oddziałów Tax Care.

Metodyka
Samo szkolenie prowadzone jest aktywnymi metodami angażującymi wszystkich uczestników. Składało się głównie z case study, odgrywania ról i symulacji poparte wykładem interaktywnym oraz przykładami urywków filmów wraz z omówieniem. Często wykorzystywanym elementem była praca w grupach, która jest jedną z preferowanych metod pracy w Tax Care podczas szkoleń.

 

2. Tytuł szkolenia: Sprzedaż w finansach

Cel szkolenia
Celem szkolenia była poprawa skuteczności sprzedaży w obszarze wolumenu oraz sprzedaży krzyżowej. Szkolenie dotykało podstawowych obszarów związanych ze sprzedażą w obszarze werbalnym oraz niewerbalnym. Poparte było wiedzą merytoryczną w obszarze Finansów oraz produktami z oferty Tax Care.

Efekt po szkoleniu
Efektem po szkoleniu była poprawa wyników w zespołach poprzez podniesienie efektywności sprzedaży.

Adresaci szkolenia
Szkolenie adresowane było dla Doradców Firmy oddziałów Tax Care.

Metodyka
Samo szkolenie prowadzone było aktywnymi metodami angażującymi wszystkich uczestników. Składało się głównie z pracy w grupach w obszarze case study, odgrywania ról i symulacji poparte wykładem interaktywnym.

 

3. Tytuł szkolenia: Konsultant Biznesowy

Cel szkolenia
Celem szkolenia była poprawa ogólnej wiedzy z zakresu biznesu i rozwój umiejętności otwierania i rozwijania firmy dla najlepszych Doradców Firmy w Tax Care. Obszar wiedzy realizowanych był w blokach, po których Doradcy realizowali szereg zadań utrwalających.

Efekt po szkoleniu
Efektem po szkoleniu była poprawa jakości obsługi klientów zamożnych oraz poszukujących indywidualnych rozwiązań w biznesie.

Adresaci szkolenia
Szkolenie adresowane było wybrani Doradców Firmy i Dyrektorów oddziałów Tax Care.

Metodyka
Samo szkolenie prowadzone jest aktywnymi metodami angażującymi wszystkich uczestników. Składało się głównie z pracy w grupach w obszarze case study, odgrywania ról i symulacji poparte wykładem interaktywnym przez najlepszych specjalistów na rynku, praktyków biznesu.

 

4. Projekt doradczo–szkoleniowy dla Departamentu Księgowości

Cel szkolenia
Celem projektu było stworzenie ścieżek karier dla pracowników Departamentu Księgowości.

Efekt po szkoleniu
Efektem po szkoleniu była skuteczności pracy oraz wyznaczenie konkretnych kryteriów awansu. Szkolenia w obszarze komunikacji utrwalały zmianę i poprawiały atmosferę pracy w zespołach.

Adresaci szkolenia
Szkolenie adresowane było do pracowników Departamentu Księgowości w Tax Care.


razy skomentowano