UNISTOP

Opis projektu

logo unistop

Cykl szkoleń oraz konsultacji w cyklicznej współpracy

 

1. Tytuł szkolenia: Skuteczna obsługa klienta

Cel projektu szkoleniowo-doradczego
Celem cyklu szkoleniowego była poprawa umiejętności sprzedażowych oraz związanych z obsługą klienta osób na stanowiskach Specjalista ds. Sprzedaży w Biurze Obsługi Klienta. Podczas szkolenia szerzej omawiane były obszary dotyczące poszerzania oferty dla klienta finalnego o transport i montaż oraz umiejętność sprzedawania na odpowiedniej marży dla klienta. Po szkoleniu zostały wdrożone Procedury Obsługi Klienta oraz wytyczne dotyczące pracy z klientem.

Efekt po szkoleniu
Efektem po szkoleniu była poprawa jakości obsługi klientów w rozumieniu poszerzenia ich asortymentu oraz zwiększenie sprzedaży poprzez inny dobór argumentów sprzedażowych poza ceną. Wzrost świadomości, że za obsługę klienta odpowiedzialny jest Specjalista przełożyło się na ilość obsługiwanych kontaktów. Całe Biuro Obsługi Klienta zwiększyło również swój poziom motywacji do pracy poprzez poprawę jej jakości. Po szkoleniu został również wdrożony nowy system motywacyjny.

Adresaci szkolenia
Szkolenie adresowane było do wszystkich pracowników Biura Obsługi Klienta oraz Managerów odpowiedzialnych za sprzedaż i obsługę klienta w Unistop.

Metodyka
Samo szkolenie prowadzone było aktywnymi metodami angażującymi wszystkich uczestników. Składało się głównie z pracy w grupach w obszarze case study i burzy mózgów, odgrywania ról i symulacji, dodatkowo połączone z elementami wykładu interaktywnego praktyków sprzedaży. Cały cykl szkoleniowy został zamknięty pracą w obszarze „on the Job training” .

 

2. Tytuł szkolenia: Elastyczne Zarządzanie Ludźmi

Cel szkolenia
Celem cyklu szkoleniowego była poprawa umiejętności związanych z zarządzeniem ludzi, ze szczególnym uwzględnieniem prowadzeniem małej firmy. Podczas szkoleń realizowane były zadania związane z zarządzeniem kontaktem z klientem i wdrożenie procedur, motywacja płacowa i pozapłacowa, zarządzenie w zmiennym środowisku czy obszary związane z efektywnością pracy.

Efektem po szkoleniu
Efektem po szkoleniu jest poprawa skuteczności i realizacja założonych rezultatów. Zmiana systemu motywacyjnego, wprowadzenie premii uzależnionej od efektów pracy, zakresy obowiązków i zadania do realizacji, ocen pracowniczych. Dodatkowym elementem pracy indywidualnej z osobami zarządzającymi były korekty dotyczące sposobu realizacji zagadnień, większa systematyka pracy oraz analiza danych związanych z obsługą klienta.

Adresaci szkolenia
Szkolenie adresowane było do osób zarządzających w Unistop wraz z do właścicielki firmy.

Metodyka
Samo szkolenie prowadzone było aktywnymi metodami angażującymi wszystkich uczestników. Składało się głównie z pracy na stanowisku pracy poparte pracą szkoleniową tj. case study i burzy mózgów, odgrywania ról i symulacji, dodatkowo połączone z elementami wykładu interaktywnego praktyków sprzedaży. Cały cykl szkoleniowy został zamknięty pracą w obszarze „on the Job training” w realiach codziennej pracy osób zarządzających oddziałem.


razy skomentowano