ryzyko w biznesie

Ryzyko w biznesie

10:32
|
ryzko zmiana

Ryzyko w biznesie? Występuje zawsze. Jednak czasami w obawie przed nadmiernym ryzykiem powstrzymujemy się od działania.
Dziś chce przyjrzeć się bliżej grzechowi zaniechania.

Mądrzy przedsiębiorcy uczą się od innych. Innych mądrze podejmujących ryzyko i wychodzących poza swoją strefę komfortu. Jednak gdyby wszyscy podejmowali tylko skalkulowane ryzyko to o czym uczyli by się studenci zarządzania? Z pewnością teraz mogą usłyszeć o produktach Apple Lisa czy Power MacCube, modelu Edsel Forda produkowanego w odpowiedzi na luksusowe modele GM, czy słodszej wersji Coca Coli New Coke? Jednak […]