530 396 893 hello@4change.pl

Aleksandra Spałek

Doświadczony manager, trener, life i business coach, doktor nauk bilogicznych, nauczyciel akademicki

Zawodowo, od ponad 22 lat zawsze z ludźmi i blisko ludzi. 18 lat w pracy w biznesie jako handlowiec, menedżer sprzedaży, wreszcie trener i coach kadry zarządzającej.

Specjalizuje się w pracy z menedżerami w temacie szeroko pojętego przywództwa, opartego na wartościach i spójności wewnętrznej będącej źródłem autorytetu osobistego i liderskiego. Uzupełnia coachingi i warsztaty dla biznesu o wiedzę z obszaru tzw. kompetencji miękkich. Szczególnie – efektywnej komunikacji, uświadamiania sobie własnych emocji i pracy z nimi w służbie budowania satysfakcjonujących relacji ze sobą i z ludźmi, jako fundamentu skuteczności pracy zespołowej i biznesowej.

Zarówno w pracy dla biznesu, jak i w pracy z klientami indywidualnymi, postrzega człowieka holistycznie. Pracuje z wizualizacją, obrazem i z ciałem. Bardzo bliska jest jej praca „na procesie” oraz koncepcja myślenia systemowego, postrzegającego jednostkę jako element większego systemu do którego przynależy i z którym jest subtelnie powiązany.

Absolwentka Akademii Profesjonalnego Coachingu i Holistycznej Szkoły Trenerów. Ukończyła roczny staż rozwoju osobistego w nurcie psychoterapii Gestalt oraz roczny kurs terapii systemowej indywidualnej i rodzin w Wielkopolskim Towarzystwie Terapii Systemowej. Certyfikowany konsultant Extended DISC i Points of You the Coaching Game. Uczestniczka ponad 30 szkoleń i warsztatów doskonalących kompetencje menedżerskie, coachingowe, trenerskie i terapeutyczne.

Od zawsze wielbicielka przyrody. Hobbystycznie zajmuje się aranżacją wnętrz wszelakich, uprawą roślin gdzie się tylko da, i portretowaniem otaczającej ją rzeczywistości w postaci zdjęć i zapisków. Pasjonatka bycia i życia.