530 396 893 hello@4change.pl

Modelowanie procesów biznesowych

Modelowanie procesu biznesowego drogą do optymalizacji firmy

Optymalizacja procesów biznesowych, jaką proponują nasi specjaliści, wyeliminuje błędy i zminimalizuje koszty, a także uprości strukturę firmy. Przełoży się to na zadowalające wyniki finansowe oraz na przyjazną atmosferę pracy.

Czytaj więcej

Modelowanie procesu biznesowego – sposób na sukces?

Przypadkowość to największy błąd, jaki popełniają przedsiębiorcy w zarządzaniu swoją organizacją. Jeśli firma ma odnosić duże sukcesy, musi być odpowiednio zorganizowana, a więc konieczne jest modelowanie procesów biznesowych za pomocą odpowiednich narzędzi. Chodzi o skorelowanie wszystkich działów tak, aby ich praca się zazębiała. Nie mogą one stanowić autonomicznych bytów, które zaniżają wydajność.

Termin ten odnosi się do analizy mającej na celu poznanie tego, w jaki sposób funkcjonuje dane przedsiębiorstwo. W każdej działalności gospodarczej codziennie odbywają się setki czynności. Wszystkie mają wpływ na siebie. Bez jednej, nie mogłaby odbyć się kolejna itd.

Co to jest modelowanie biznesu?

W trakcie modelowania procesów biznesowych można dowiedzieć się, jak działa dany podmiot, a także poznać jego strukturę. Ważne, żeby analizę przeprowadził doświadczony specjalista, który doskonale rozumie mechanizmy zarządzania firmą. Jedynie wtedy zyskuje się gwarancję, że żaden istotny aspekt dot. modelowania procesów biznesowych nie zostanie pominięty.

Stworzenie mapy działów

Przy optymalizacji procesu biznesowego, czyli wyeliminowaniu nierentownych, a tym samym niepotrzebnych sektorów, należy dysponować szczegółowym planem przedsiębiorstwa. To on stanowi narzędzie, od którego można rozpocząć naprawę.

Opracowywana jest tzw. mapa modelu biznesu (lub inny graficzny opis). Powinna ona wskazywać wszystkie sektory wraz z zadaniami, za jakie są one odpowiedzialne. Notacja modelowania procesów biznesowych musi również uwzględniać miejsce klienta oraz obrazować całą drogę, jaką produkt/usługa powinny przebyć, by do niego dotrzeć. Dopiero wtedy widać, co dokładnie dzieje się na poszczególnych etapach.

Jak przebiega optymalizacja procesów w biznesie?

Optymalizacja procesów biznesowych firmy, najprościej mówiąc, jest to usunięcie tego, co nie sprzyja efektywności, a także wprowadzenie nowych rozwiązań. Ich założeniem powinno być dążenie do:

  • wyeliminowania pomyłek i stworzenia synergicznej struktury,
  • zmniejszenia kosztów pracy i czasu,
  • przyspieszenia pracy,
  • wydajności produkcyjnej/sprzedażowej,
  • maksymalizacji przychodów,
  • poprawy atmosfery pracy wynikającej z transparentności.

Usuwanie błędów

Dobrze przeprowadzone modelowanie procesów biznesowych wskaże dublowane zadania. Często zdarza się tak, że tym samym obowiązkiem zajmują się pracownicy różnych sektorów. To strata czasu i pieniędzy. Głównym krokiem będzie zatem przypisanie danej czynności do jednego działu, z którego dane wyjdą do kolejnego, by tam mogły być wykorzystane do następnych czynności, bez powielania tego, co już zostało zrobione – na tym polega modelowanie biznesowe.

Podstawą modelowania procesów w organizacji jest uzyskanie synergii, czyli sytuacji, w której praca na wszystkich stanowiskach będzie współdziałaniem. Rezultat pierwszego sektora powinien stanowić materiał do pracy dla drugiego itd.

Cięcie kosztów

W synergicznym przedsiębiorstwie widać, które funkcje są zbędne, nie służą niczemu, a jedynie pochłaniają energię. Analiza modelowa procesu biznesowego pozwoli je zdiagnozować i usunąć. Odciąży to pracowników, którzy będą mogli zająć się tym, co ważne, a także zmniejszy ponoszone wydatki – nasze szkolenie pokaże, w jaki sposób zminimalizować koszty.

Efekt optymalizacji biznesu

Optymalizacja procesów biznesowych, a więc likwidacja niepotrzebnych działań, niesie ze sobą wiele korzyści, takich jak: większa efektywność, skrócenie czasu potrzebnego na dostarczenie produktu do odbiorcy, a także poprawienie jakości obsługi kontrahenta. W dodatku oferowane przez nas szkolenie wyjaśni, w jaki sposób zwielokrotnić ilość produkcji lub sprzedaży. Tak przeprowadzona optymalizacja procesów biznesowych zapewni w efekcie atrakcyjniejsze przychody.

Call Now ButtonKliknij i zadzwoń