coronavirus

Jesteśmy z Wami zdalnie! I osobiście, tam gdzie pozwala na to sytuacja:
Praca zdalna z wykorzystaniem pomocy multimedialnych zastąpiła częściowo bezpośrednią interakcję z klientami, jednak działamy z tą samą skutecznością i efektywnością pracy. Życzymy zdrowia i pozytywnego myślenia w tym zaskakującym czasie. Jeżeli masz pytania, to zapraszamy do kontaktu za pomocą - formularza kontaktowego

530 396 893 hello@4change.pl

system wyngrodzenia

Projektując system wynagrodzenia dla sprzedaży warto zaangażować cały zespół.  

Dobrze dopasowany oraz transparenty może w znaczący sposób przekładać się na cele biznesowe.

Czy stać się na popełnianie błędów projektując zaangażowanie Twoich handlowców?

01

ANALIZA

Współprojektowanie systemu wynagrodzeń dla Handlowców zawsze rozpoczynamy od analizy istniejącego systemu wynagrodzeń i badaniu jego efektywności. 

Wspólnie odpowiadamy na pytania:

Jakie kryteria są najważniejsze oraz jakie powinny zostać spełnione, aby system można określić mianem skutecznego?

Jak poznać, że obecny system motywacyjny spełnia swoje cele i motywuje Handlowców?

Jak ocenić, czy system wymaga całkowitej zmiany czy jedynie korekty?

02

TRENDY RYNKOWE

Dodatkowo pozwalamy odnieść sugestie i pomysły powstałe w trakcie rozmów do dobrych praktyk rynkowych, trendów czy najnowszych badań.

03

WARSZTATY ANGAŻUJĄCE ZESPÓŁ

Weryfikujemy jakich efektów biznesowych oczekuje Zarząd i w trakcie wspólnych działań i efektywnych warsztatów biznesowych pomagamy znaleźć najlepsze rozwiązanie, które będzie godzić interesy wszystkich strony – Zarządu, działu sprzedaży, obsługi, serwisu lub innych zaangażowanych w proces obsługi klienta w organizacji.

04

TESTY

Testujemy i sprawdzamy efekty przed wdrożeniem, aby mieć pewność szybkiego i doskonale zaplanowanego rozwiązania.

05

WDROŻENIE

W trakcie wdrożenia dbamy, aby podejmowane działania sprzyjały szybkiej akceptacji wszystkich uczestników zmiany systemu oraz o ich pozytywne nastawienie.  

Pomagamy zaplanować skuteczną administrację i koordynację z działem kadr, aby jak najszybciej dostarczyć na konto wynagrodzenia Handlowców.

06

OFERTA DLA POTENCJALNYCH PRACOWNIKÓW

Na podstawie wdrożonego systemu wynagrodzeń i benefitów pomagamy zbudować kompletną ofertą dla pracowników, dbając o prezentację wartości, specyfiki działania firmy oraz empoyer branding.