530 396 893 hello@4change.pl

struktura i zakres zadań

Projektując strukturę działu handlowego dla sprzedaży warto zaangażować cały zespół.  

Dobrze dopasowana i oddająca faktyczne zadania sprzedaży i wsparcia sprzedaży może pomóc w szybszej realizacji celów biznesowych i wyników handlowców.

Czy stać się na popełnianie błędów projektując zadania Twoich handlowców?

01

ANALIZA

Współprojektowanie struktury i zakresu zadań dla Handlowców zawsze rozpoczynamy od analizy istniejącej struktury oraz jej zależności.

Wspólnie odpowiadamy na pytania:

Jakie kryteria są najważniejsze oraz jakie powinny zostać spełnione, aby struktura była skuteczna?

Jak poznać, że obecny zakres zadań jest adekwatny do rzeczywistości i motywuje do pracy?

Jak ocenić, czy aktualna struktura oraz zakres zadań wymaga całkowitej zmiany czy jedynie korekty?

02

TRENDY RYNKOWE

Dodatkowo pozwalamy odnieść sugestie i pomysły powstałe w trakcie rozmów do dobrych praktyk rynkowych, trendów czy najnowszych badań.

03

WARSZTATY ANGAŻUJĄCE ZESPÓŁ

Weryfikujemy jakich efektów biznesowych oczekuje Zarząd i w trakcie wspólnych działań i efektywnych warsztatów biznesowych pomagamy znaleźć najlepsze rozwiązanie, które będzie godzić interesy wszystkich strony – Zarządu, działu sprzedaży, obsługi, serwisu lub innych zaangażowanych w proces obsługi klienta w organizacji. 

Określamy kluczowe zadania z punktu widzenia procesu przypisujemy je do odpowiednich stanowisk, ustalamy zależności, zastępowalności. Określamy każdy rodzaj zadań powiązanych, w tym także administracyjne czy raportowe. 

Pomagamy w bardzo konkretny sposób zdefiniować stanowiska pracy w odniesieniu do celu czy wskaźników je charakteryzujących.

04

TESTY

Testujemy i sprawdzamy efekty przed wdrożeniem, aby mieć pewność szybkiego i doskonale zaplanowanego rozwiązania.

05

WDROŻENIE

W trakcie wdrożenia dbamy, aby podejmowane działania sprzyjały szybkiej akceptacji wszystkich uczestników zmiany systemu oraz o ich pozytywnego nastawienia. 

06

OFERTA DLA POTENCJALNYCH PRACOWNIKÓW

Na podstawie wdrożonego zakresu zadań pomagamy zbudować kompletną ofertą dla pracowników, dbając o prezentację wartości w procesie empoyer brandingu.

Call Now ButtonKliknij i zadzwoń