530 396 893 hello@4change.pl

4change

W biznesie nie dostajesz tego, na co zasługujesz. Dostajesz to, co wynegocjujesz

CELE SZKOLENIA:

 • Wygenerowanie własnych narzędzi do komunikacji z klientem wewnętrznym oraz zewnętrznym w atmosferze szacunku i dążeniu do sytuacji win – win 
 • Przeanalizowanie możliwych stylów komunikacji i odniesienie ich do dobrych praktyk stosowanych na rynku 
 • Przeanalizowanie przyczyn procesów reklamacyjnych i możliwych scenariuszy zachowań 
 • Zbadanie procesu podejmowania decyzji biznesowych i ich konsekwencji
 • Wypracowanie asertywnych zasad pracy zarówno ze współpracownikami jak i zaplanowanie skutecznych narzędzi komunikacji wspierających wewnętrzne procedury
 • Przeanalizowanie własnych ścieżek decyzyjnych oraz omówienie możliwych konsekwencji
 • Wypracowanie poprawnych schematów rozwiązywania trudnych i konfliktowych sytuacji
 • Poznanie technik zachowania spokoju podczas rozmów ze zdenerwowanym rozmówcą
 • Poznanie technik radzenia sobie ze swoimi emocjami, ale także poprawa nastawienia swoich rozmówców, co bezpośrednio przełoży się na jakość budowanej relacji oraz skuteczność działań całego zespołu

KORZYŚCI DLA CIEBIE:

 • Poznasz możliwe style komunikacji na przykładach
 • Przeanalizujesz swoje zachowanie podczas trudnych sytuacji i zdiagnozujesz własny styl komunikacji 
 • Zastanowisz się  nad nastawieniem do wykonywanych obowiązków, współpracowników i celami zawodowymi 
 • Poznasz własne deficyty wiedzy i umiejętności 
 • Usystematyzujesz rolę komunikacji interpersonalnej jako narzędzia w budowaniu świadomych relacji z otoczeniem, sprawdzisz jak robić to asertywnie i z szacunkiem 
 • Doświadczysz korzyści z rozmów, także tych trudnych, prowadzonych zgodnie z ustalonymi zasadami i strukturą
 • Dowiesz się więcej o wywieraniu wpływu i sprawdzisz się w praktyce
 • Zmierzysz się z trudnymi sytuacjami i różnymi scenariuszami zachowań, dzięki którym zachowasz spokój i ugruntujesz wizerunek profesjonalisty