530 396 893 hello@4change.pl

Przeczytasz w 10 minut

Ponieważ cel spotkania i cel pracy grupy projektowej … to dwa różne cele 🙂 a jak ważne w codziennej, bieżącej pracy. 

CASE STUDY z  jednego ze zrealizowanych procesów mentoringowych.

Zespół pracuje hybrydowo, od czasu do czasu jednak, ze względu na okoliczności, zachodziła konieczność spotkań osobiście w zespole i omówienia najważniejszych kwestii. Zespół projektowy w składzie: główna księgowa, szefowie wydziałów oraz prezes pracowali nad „budżetem firmy”. Zadaniem tego zespołu było stworzenie założeń dotyczących:

  • kształtu
  • zasad funkcjonowania tego narzędzia w firmie

Duże było moje zaskoczenie, gdy na pierwszym spotkaniu grupy projektowej, po 30 minutach dyskusji i swobodnej wymianie myśli, każdy z uczestników „ciągnął w swoją stronę” i dygresja poganiała dygresję. Sytuacja wymagała, aby przerwać dyskusję i zastanowić się, jaki jest cel spotkania oraz jakie wyobrażenie o „budżecie firmy” mają członkowie zespołu. Okazało się, że w głowach uczestników spotkania kryły się następujące pomysły: 

  • budżet firmy to nic innego, jak plik excel, gdzie zebrane są główne przychody i koszty związane z wykonywaną działalnością; 
  • budżet firmy to zbiór zasad, którymi mają kierować się pracownicy, wydając firmowe pieniądze; 
  • budżet firmy to rozliczenie, do którego uprawniony jest każdy pracownik posiadający służbową kartą firmową; 
  • budżet to przypisanie odpowiedzialności do każdej linijki kosztów tak, aby każdy z pracowników miał poczucie odpowiedzialności za wydawane pieniądze firmowe
  • budżet firmowy oznacza wybór programu, który będzie pozwalał nam zestawiać przychody i koszty w odniesieniu do cash flow 

Różne podejście, różnie oczekiwania, różne efekty, które pojawiły się podczas dyskusji spowodowały, że spotkanie przebiegało w sposób mało zorganizowany i nie do końca było wiadomo, co jest przedmiotem dyskusji. Po wprowadzeniu określonego porządku rozmowy i ustaleniu zasad spotkania, wypracowaliśmy wizję efektu końcowego i główne założenia.

Jednym z najważniejszych zadań menedżerów jest przekazywanie pracownikom celów, jakie mają osiągnąć oraz dbanie o ich sprawną realizację. Poniższy przykład obrazuje, jak istotne jest upewnianie się, że pracownicy mają jasność, co do oczekiwanych efektów wykonywanej pracy.I jak ważne jest agenda przed spotkaniem, która umożliwia wszystkim przygotowanie się do niego. 

Niezależnie w jakiej formule pracujesz jako menedżer –  zdalnie, stacjonarnie czy hybrydowo –  upewnij się, że twoi pracownicy:

  • wiedzą, jaki „produkt” mają dostarczyć, 
  • rozumieją postawione przed nimi cele i wiedzą po co się spotykają 
  • że mają niezbędną wiedzę i narzędzia realizacji celów. 

A jeżeli nadal zastanawiasz się „po co?” to odpowiem cytatem z Kubusia Puchatka, po to, żeby nie dojść Donikąd:

„Krzyś: Chodź, Kubusiu

Kubuś: Dokąd idziemy, Krzysiu?

Krzyś: Donikąd.

Kubuś: To jedno z moich ulubionych miejsc.

Przygody Donikąd należą do najwspanialszych” z Mała Księga Mądrości Kubusia

#4change #zarządzanie #TeamTool #cele

Call Now ButtonKliknij i zadzwoń