530 396 893 hello@4change.pl

 

Przeczytasz w 10 minut

Epidemia koronawirusa nieodwracalnie zmieniała naszą zawodową rzeczywistość wprowadzając pracę całkowicie zdalną lub hybrydową jako standard. Chcąc nie chcąc, wszystkie osoby zarządzające zespołami i prowadzący procesy rozwojowe musiały w krótkim czasie przestawić się na prowadzenie spotkań zespołu, operatywek, narad i szkoleń w formule online. I o ile projektowanie i prowadzenie spotkań czy szkoleń zdalnych ma analogiczny cel jak stacjonarnych, to rządzi się swoimi prawami co oznacza, że próby przeniesienia wprost zasad i formuły prowadzenia z sali stacjonarnej do przestrzeni wirtualnej będą kończyły się niepowodzeniem.

Główne różnice między spotkaniami online i offline

  • Inna energia grupy oraz jej zaangażowanie

W przypadku pracy zdalnej energia grupy jest inna i w znaczący sposób przekłada się ona na realizację celu spotkania. Warto stosować́ przemyślane narzędzia komunikacji oraz zaplanować́ przekaz, gdyż może wpłynąć́ na osłabienie koncentracji uczestników i „odpłynięcie” ich do innych zadań́. W przypadku, gdy prowadzący lub inna osoba zdominuje spotkanie nie dopuszcza do głosu pozostałych uczestników spotkania, prawdopodobną konsekwencją będzie zajęcie się przez nich innymi sprawami i wyciszenie mikrofonu.

  • Czas nabiera innego znaczenia.

Czy zdarzyło Wam się milczeć przez 1 minutę podczas spotkania online?
Tak, robi się nieswojo i uczestnicy spotkania rozglądają się z ciekawością, co wydarzyło się na spotkaniu. Oczywiście, gdy jest to poparte komunikatem np. o tym, że wyszukuję określoną informację, generuje to mniej zdziwienia. Jednak na sali, czy w pokoju podczas spotkania takie chwilowe przerwy zdarzają się często. Ktoś podchodzi do tablicy, zapisuje informację itp. Widać zadanie, nad którym się pracuje, dlatego wzbudza dużo mniej zainteresowania.

  • Sposób przygotowania do spotkań

Spotkania online również wymagają przygotowania! W przypadku, gdy rozmowy i dyskusje w spotkaniach bezpośrednich często budują relacje, to mniej chętnie wchodzimy w nie na spotkaniu wirtualnym. Dlatego tak istotne jest, aby praca online podczas spotkań była dobrze zaplanowana i świetnie przemyślana.Stacjonarnie 30 minutowe konkretne spotkanie jest rzadkie. W formie online jest natomiast dużo bardziej prawdopodobne, pod warunkiem, że zostało zaplanowanie i przemyślane.

Przykładowe ćwiczenia pomocne podczas spotkań (ćwiczenia pochodzą z naszego e-booka Pomocne narzędzia online).

Ćwiczenia typu ice-breaker

Celem ćwiczeń typu ice-breaker (jak sama nazwa wskazuje) jest przełamanie pierwszych lodów. Są to krótkie, kilku lub kilkunastominutowe ćwiczenia, które mają rozluźnić atmosferę i zintegrować uczestników szkolenia lub spotkania. Podczas szkoleń online, kiedy uczestnicy nie mają ze sobą osobistego kontaktu, taka integracja jest dużym wyzwaniem. W dalszej
części ebooka prezentujemy kilka ćwiczeń, które możesz zastosować prowadząc spotkania online. Możesz także wybrać najlepsze odpowiedzi poprzez głosowanie zespołu lub nagrodzenie jednej z osób, jako jurora
i poprosze wybranej osoby, aby to ona zdecydowała.

PRZYKŁAD: ĆWICZENIE Co możesz zrobić…?

Czas: 2 minuty.

Wielkość grupy: ćwiczenie odpowiednie dla grup różnej wielkości, również dużych.

Cel: integracja uczestników.

Narzędzia do wykorzystania: dostęp do platformy z czatem.

Instrukcja:

Poproś uczestników, aby za pomocą czatu odpowiedzieli na pytanie:

Co możesz zrobić, aby uczynić dzień/wydarzenie jeszcze lepszym? Jak osobiście możesz przyczynić się do lepszych efektów/milszej atmosfery/oszczędności czasu itp.?

Również swoją odpowiedź wyślij na czacie. Przekaż informację, że 10 najlepszych odpowiedzi (wg subiektywnej oceny prowadzącego) będzie nagrodzone. Po zajęciach przeczytaj wszystkie odpowiedzi (albo poproś
o to uczestnika spotkania) i wskaż najlepsze pomysły. Można także wybrać najlepsze odpowiedzi poprzez głosowanie zespołu lub wybranie jednej z osób, jako jurora i poproszenie jej o wybór.

Odpowiedzi możesz przedstawić na kolejnym spotkaniu.

Ćwiczenia na wirtualne poznanie się

Pełnią one podobną rolę, jak ice-breakery. Pozwalają uczestnikom dowiedzieć się więcej o sobie nawzajem, zwłaszcza, gdy w spotkaniu biorą udział osoby, które wcześniej się nie znały. Ćwiczenia integrują grupę, pozwalają na wymianę doświadczeń i korzystnie wpływają na atmosferę, w jakiej przebiega spotkanie bądź szkolenie.

PRZYKŁAD: ĆWICZENIE Stwórz swojego awatara

Czas: 5-8 minut.

Wielkość grupy: do 15 osób.

Cel: poznanie się i integracja uczestników.

Narzędzia do wykorzystania: biała tablica, odpowiednia aplikacja na telefonie; tablica interaktywna miro.com lub mural.co.

Instrukcja:

Przed spotkaniem upewnij się, że każdy z uczestników będzie miał możliwość korzystania z aplikacji na telefonie lub tablicy interaktywnej. Możesz wcześniej wysłać listę aplikacji do instalacji przed warsztatem i poprosić o informacje czy zainstalowanie aplikacji powiodło się.

W wersji z wykorzystaniem tablicy miro.com, poproś uczestników, aby siebie naszkicowali (zadanie nie wymaga dużych umiejętności manualnych; można wykorzystać gotowe ikony i grafiki).

Poproś o stworzenie swojego awatara i zaprezentowanie go.

przykładowy rysowany awatar stworzony w ramach serwisu miro.com.

 

Ćwiczenia na team-building

Mają na celu budowanie i wzmacnianie relacji w grupie, zwiększanie zaufania członków grupy do siebie nawzajem oraz poprawę komunikacji. Tak samo, jak w przypadku spotkań stacjonarnych, zgrany zespół zapewnia większą kreatywność oraz efektywność w rozwiązywaniu problemów. Ćwiczenia na team-building mogą przyjąć formę zabawy. Z założenia mają na celu integrację zespołu i pomoc we wspólnej realizacji celów. Mogą również być dobrowolne, gdzie pozwalają uczestnikom podjąc decyzję, czy chcą w ogóle brać udział w danej aktywności.

PRZYKŁAD: Ćwiczenie Chmura słów

Czas: 20-25 minut.

Cel: budowanie zespołu, nawiązywanie relacji w grupie.

Wielkość grupy: ćwiczenie odpowiednie dla grup różnej wielkości, również dużych.

Narzędzia do wykorzystania: aplikacja wordclouds.com dostępna online.

Instrukcja: Poproś uczestników spotkania o przygotowanie „chmury słów” z dowolnym, wcześniej ustalonym wyrazem.

Kilka wersji tego ćwiczenia:

  • osoby z tej samej lokalizacji przygotowują „chmurę słów” dotyczących tej lokalizacji;
  • osoby z tego samego departamentu/działu przygotowują „chmurę słów” dotyczących tej lokalizacji;
  • uczestnicy indywidualnie przygotowują „chmury słów”, z których każda będzie dotyczyła jednej wartości/cechy firmy.

Ćwiczenie świetnie sprawdza się w obszarze rozmów dotyczących: obsługi klienta, sprzedaży, komunikacji z klientem wewnętrznym czy zewnętrznym. Wszędzie tam, gdzie nastawienie i przekonania dotyczące danego zagadnienia nabierają dużego znaczenia, a sam proces nie jest w 100% zaplanowany, zezwala na dowolność, inicjatywę pracownika.

przykładowa chmura słów stworzona w ramach serwisu wordclouds.com.

Po zapoznaniu się z ćwiczeniami…nie zawahaj się ich użyć! Te i wiele innych ćwiczeń znajdziesz w naszym ebooku Pomocne narzędzia online.

 

Call Now ButtonKliknij i zadzwoń