530 396 893 hello@4change.pl

Przeczytasz w 6 minut

No więc chodzi o to, proszę Pani/Pana, że…wszystkim. Diversity & Inclusion rozumiemy jako świadome działania mające na celu budowanie zespołów/firm składających się z jednostek różniących się pod wieloma względami. Dzięki temu możemy czerpać inspiracje i budować strategie działania w oparciu o różne wartości, docierać do różnych klientów, których nasz różnorodny zespół doskonale rozumie i potrafi odpowiedzieć na ich potrzeby. W teorii wszyscy to rozumiem, w praktyce wygląda to jednak inaczej.

Oczywiste czy nieoczywiste różnice

Większość z Nas, zapytana o możliwe różnice występujące np. w zespole pracowników firmy, z łatwością zgodzi się z tym, że różnić może nas:

 • wiek
 • rasa
 • płeć i tożsamość płciowa
 • stan cywilny
 • status społeczny
 • wykształcenie
 • wyznanie
 • status materialny
 • doświadczenie branżowe
 • pokolenie
 • cechy charakteru
 • obywatelstwo
 • miejsce pochodzenia lub zamieszkania
 • niepełnosprawność umysłowa lub fizyczna
 • umiejętności oraz wiedza
 • szkolenia oraz zdobyte certyfikaty
 • pozycja w firmie
 • orientacja seksualna
 • przekonania i wartości

Zastanów się przez chwilę, ilu obszarów z tej listy jesteś świadomy w odniesieniu do swoich współpracowników, podwładnych czy przełożonych? Aktualne regulacje prawne ograniczają swobodny dostęp do większości danych, więc w codziennych kontaktach społecznych kierujemy się tym co „widać” jak kolor skór czy fizyczna niepełnosprawność lub opieramy się na ujawnionych informacjach jak np. stanowisko w firmie. Pozostałe obszary są nam znane, o ile zostaną odkryte przez ich „właścicieli” lub możemy się ich tylko domyślać i właśnie w tych obszarach dochodzi najczęściej do dyskryminacji popełnianej w świadomy lub nieświadomy sposób.

A jak jest u Nas?

W Polsce najczęstszymi obszarami różnorodności, w których dochodzi do naruszania osobistych granic i prawa są:

 1. Obywatelstwo – np. gwałtowny napływ ludności z Ukrainy, z których część podjęła pracę w Polsce spotyka się z różnymi reakcjami i ocenami
 2. Miejsce pochodzenia lub zamieszkania – wykluczenia społeczne wynikające z miejsca zamieszkania o niskim prestiżu społecznym lub kulturowo czy historycznie uwarunkowanej niechęci np. Ślązacy i mieszkańcy Zagłębia,
 3. Wiek – nierówne traktowanie młodych kobiet i osób w wieku przedemerytalnym w procesach rekrutacji
 4. Niepełnosprawność fizyczna lub umysłowa – niechęć lub obawa przez zatrudnianiem osób niepełnosprawnych
 5. Pozycja w firmie – wykluczanie osób świeżo awansowanych przez grupę współpracowników
 6. Doświadczenie zawodowe – unikanie współpracy z osobami o niewielkich kompetencjach wynikających z wieku lub innych okoliczności życiowych
 7. Przekonania i wartości – odmienne przekonania, poglądy polityczne czy wartości często stają się podłożem konfliktów i agresywnych reakcji
 8. Religia i wyznanie – odmienna religia np. osoby o wyznaniu muzułmańskim spotykają się z nieprzychylnymi komentarzami, a często również z przemocą
 9. Orientacja seksualna – osoby określone przez środowisko jako „odmienne seksualnie” stają się ofiarami dyskryminujących zachowań
 10. Pokolenie – np. reprezentanci najmłodszego pokolenia Z są często traktowane przez starszych współpracowników jako osoby leniwe i egoistyczne

„Mnie to nie dotyczy”

No właśnie dotyczy wszystkich Nas funkcjonujących na co dzień w sieci różnych relacji społecznych, a w szczególności osoby, które połowę czasu posiadanego do dyspozycji, poza snem spędzają w pracy. Jakoś relacji oraz osoby, z którymi na co dzień współpracujemy, ma duży wpływ na to, jakimi ludźmi jesteśmy i jak się zachowujemy. W tym kontekście firma jest jednym z kluczowych czynników kształtujących naszą indywidualną tożsamość i zachowania.

Atmosfera w pracy, w zespole to oczywiście wynik różnych czynników, w znacznej mierze kształtowany przez pracodawcę. To on jest odpowiedzialny za to, jakimi zasadami kieruje się firma oraz jak traktuje się każdego pracownika. Jednak atmosfera w twoim zespole to także wynik świadomości jego członków oraz ich indywidualnych doświadczeń. A do tego zbioru także ty dokładasz swoją cegiełkę. Może składać się z dawki empatii, tolerancji i szacunku dla drugiego człowieka. Dystansu i zrozumienia dla jego wartości, postawy czy przekonań, wyznania czy religii.  Każdy z nas ma wpływ na zespół, w którym pracuje. Twoją odpowiedzialnością jako pracownika jest świadomość, że masz znaczący wpływ na atmosferę pracy w swoim zespole i możesz w istotny sposób wypływać na swoich kolegów – w sposób pozytywny lub negatywny.

„Ale co ja mogę zrobić?”

 1. Sprawdź czy w twoim zespole nie ma obcokrajowców, którzy niedawno przeprowadzili się do Polski. Może warto okazać im wsparcie i pomóc z odnalezieniem się w nowej rzeczywistości? Może poszukują jakiejś pomocy, a odnalezienie się w obcych realiach jest dla nich trudne?
 2. Obiektywnie oceń, jak wyglądają wasze rozmowy podczas spotkań online lub offline. Czy któryś z członków zespołu nie jest pomijany, rzadko zabiera głos. Okaż mu wsparcie i w swobodny, nienachalny sposób zachęć do wypowiedzi.
 3. Spróbuj dowiedzieć się więcej o członkach twojego zespołu/firmy jako ludziach – co lubią, jakie mają preferencje, marzenia. Dzięki głębszemu poznaniu możecie czerpać więcej przyjemności ze wspólnej pracy.
 4. Podczas spotkania zainicjuj rundę wdzięczności, czyli zachęć członków swojego zespołu do podziękowania drugiej osoby. Rundę możesz robić w formule: po kolei, lub każdy do każdego w formie kartek lub na białej tablicy, po prostu wypowiedzi czy też karteczek w formie elektronicznej.
 5. Sprawdź jak w swoim zespole/firmie możesz promować otwartą komunikację z poszanowaniem prawa do wypowiedzi każdej osoby.
 6. Okaż wyrozumiałość dla matek oraz ojców małych dzieci, szczególnie noworodków, ponieważ ten moment w życiu często bywa wyczerpujący. Sprawdź czy nie możesz okazać im wsparcia w jakiś sposób – biorąc za nich konkretny dyżur, pomagając w kwestii grafiku, urlopu czy przejmując zadanie.
 7. Zwróć uwagę na osoby z niepełnosprawnością np. ze spektrum autyzmu – jak można zorganizować przestrzeń biurową, aby czuły się lepiej.
 8. Jeżeli w Twoim zespole są osoby z zaburzeniami lub niepełnosprawnościami, zwrócić uwagę na sposób komunikacji, tak aby miały okazję uczestniczyć w każdym obszarze życia zawodowego, także towarzyskim.
 9. Przeanalizuj jakie treści promujesz w mediach społecznościowych, czy którykolwiek z Twoich postów może urazić jakiegoś członka Twojego zespołu? Jeżeli tak, zastanów się nad jego usunięciem.

Na koniec

Docenianie różnic i okazywanie szacunku innym jest podstawą dobrych i wartościowych relacji w zespołach.

W pracy różnorodne zespoły mogą osiągnąć więcej, ponieważ korzystają z różnych perspektyw widzenia, wzorców myślenia i możliwości działania. Teamy, które potrafią z tego korzystać generują dla firmy wyższe zyski, szybciej potrafią rozwiązywać nawet skomplikowane problemy oraz są bardziej innowacyjne i kreatywne.

 

 

 

 

 

 

Call Now ButtonKliknij i zadzwoń