530 396 893 hello@4change.pl

Jak wprowadzić nowego pracownika do firmy?

Poznaj 5 zasad udanego onboardingu

W Twoim zespole zaczyna pracę nowy handlowiec, który u konkurencji wykręcał mistrzowskie wyniki? Gratulacje. Tylko czy u Ciebie też osiągnie takie same wyniki? To wcale nie jest pewne. Jego wysokie kompetencje trzeba wesprzeć sprawnym onboardingiem. Oto 5 kluczowych zasad. 

Zaplanuj onboarding 

Wręczasz regulamin pracy i w pośpiechu oprowadzasz nowego pracownika po firmie? Onboarding to zupełnie nie to. Onboarding to proces, który musi zostać zaplanowany krok po kroku. Podejdź do onboardingu tak, jak do każdego innego projektu w firmie:

  • Wyznacz osobę odpowiedzialną za cały proces. Do niej będzie należało koordynowanie działań w ramach onboardingu.
  • Zgromadź zespół zaangażowany w onboarding. Taki zespół powinien gromadzić ludzi z różnych obszarów w firmie – działu szkoleń, kadr, działu IT. W onboarding powinni włączać się także manager sprzedaży oraz właściciel firmy (lub przedstawiciel zarządu).
  • Ustal, jakie działania będziecie realizować w trakcie onboardingu i opracujecie harmonogram ich realizacji. 

Opracuj przepływ działań 

Onboarding zakłada szkolenie z firmowego CRM-u, a ktoś zapomniał przydzielić odpowiednie dostępy w laptopie? Jutro szkolenie o procedurach w firmie, a prezentacja nie została zaktualizowana wg najnowszych wytycznych? Takie sytuacje powodują, że proces onboardingu się wydłuża, a koszty wdrożenia rosną. Nowy specjalista – zamiast pracować i generować zysk dla firmy – czeka. Do zawyżonych kosztów trzeba też doliczyć stracony czas trenera. 

Dlatego proces onboardingu powinien przebiegać płynnie. Osoba odpowiedzialna za onboarding powinna jasno przydzielić zakres zadań oraz kolejność ich wykonywania, żeby uniknąć „wąskich gardeł” w realizacji wdrożenia.

Określ cele onboardingu

Skoro onboarding to projekt trzeba także zdefiniowane jego cel. I uwaga! Cele muszą być określone jasno i konkretnie, a także muszą być dopasowane do możliwości i realnych sytuacji. 

Podczas wdrażania handlowca pierwszym celem onboardingu wcale nie jest to, żeby nowy pracownik osiągnął wyniki podobne do całego zespołu. Jeżeli ktoś zaczyna na nowym terenie „od zera”, to nie może mieć planu jak doświadczony pracownik z bazą swoich klientów. Dlatego onboarding powinien zakładać przede wszystkim cele rozwojowe.

Pamiętaj o preonboardingu

Dobrze zaplanowany onboarding składa się z 2 faz:

  • Fazy przygotowawczej, czyli preonboardingu.
  • Fazy realizacji, czyli onboardingu właściwego.

Preonboarding to wszystkie działania, jakie podejmuje firma wobec nowego pracownika, zanim przyjdzie on po raz pierwszy do pracy. To może być np. wysłanie zdjęcia całego zespołu wraz z imionami, wysłanie mapki biura, prezentacji omawiającej misję i wartości organizacji czy zapoznawcza kawa z zespołem poza biurem. 

Głównym celem preonboardingu jest budowanie pozytywnych doświadczeń nowego pracownika i wzmocnienie jego więzi z firmą. Preonboarding to sygnał, że firma naprawdę dba o pracowników, co przełoży się na większe zaangażowanie nowej osoby.

Wyznacz opiekuna nowego pracownika (tzw. Buddy)

Gdzie w firmie jest automat z kawą? W jakim barze blisko biura warto zjeść lunch? Kto w firmie zazwyczaj organizuje wyjścia po pracy? Na takie pytania najlepiej odpowie Buddy, czyli osoba, która ma towarzyszyć nowemu pracownikowi i pomóc mu zaaklimatyzować się w firmie. 

Głównym zadaniem Buddy nie jest przekazywanie wiedzy merytorycznej, ale wiedzy związanej ze zwyczajami i kulturą firmy. Dlatego do tej roli trzeba wybrać osobę o wysokich kompetencjach interpersonalnych – otwartą, towarzyską, która lubi wspierać innych. 

Podczas planowania onboardingu warto określić, jakie zadania powinna zrealizować osoba, która zostaje Buddy, np. lunch z pracownikiem w pierwszym dniu pracy, oprowadzenie go po firmie, wytłumaczenie przepływów pracy czy zakresu kompetencji poszczególnych pracowników. 

Jeśli przydzielisz komuś funkcję Buddy, nie zapomnij o gratyfikacja w formie dodatku do wynagrodzenia lub gratyfikacji pozapłacowej (np. w formie opłaconych kursów lub bonów). 

 

Sprawny onboarding pracownika to nie bułka z masłem. Jednak mamy nadzieję, że dzięki naszym wskazówkom nowi pracownicy w Twojej firmie poczują się od razu u siebie. 

Potrzebujesz wsparcia w procesie rekrutacji i onboardingu? Eksperci 4change są do Twojej dyspozycji. Porozmawiajmy!

Call Now ButtonKliknij i zadzwoń